GameNow WP Theme

DarkLight
Αρχιμανδρίτης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΠΑΣΥΝΕΦΑΚΗΣ: ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ , ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» αποτελεί τον φορέα της Εκκλησίας της Ελλάδος που για πάνω από 40 χρόνια παρέχει στήριξη σε παλιννοστούντες, μετανάστες και πρόσφυγες, αρχικά μέσω υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου (Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών, Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων) και από το 2012 με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων». Στις 2/3/2021 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν προτάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του φορέα, ενέκρινε την αλλαγή του ονόματος σε “ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”.

Ο φορέας διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, την οποία ορίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Οι βασικοί στόχοι του φορέα, όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό του, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνηγορία για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και Ελλήνων Παλιννοστούντων από γερμανόφωνες χώρες, την παρακολούθηση και μελέτη του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου προκειμένου να εκπονούνται και να υλοποιούνται προγράμματα υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και την καλλιέργεια και προώθηση της αμοιβαίας διαπολιτισμικής κατανόησης, της αποδοχής και του σεβασμού της «ετερότητας»..

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που παρέχονται στις δομές, πέραν της στέγασης, περιλαμβάνουν:

  • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια).
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη.
  • Νομική συμβουλευτική.
  • Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη.
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
  • Εκμάθηση ελληνικών / αγγλικών και άλλων μαθημάτων / ενισχυτική διδασκαλία.
  • Δημιουργική απασχόληση.
  • Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

O Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων (κατά κόσμο Γεώργιος ) Παπασυνεφάκης γεννήθηκε στη
Νέα Ιωνία – Αττικής το 1974, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του.
Το 1997 χειροτονήθηκε διάκονος και από το 2001 διακονεί ως προϊστάμενος στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι κάτοχος πτυχίου και
μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, ενώ το 2019
αναγορεύτηκε με άριστα Διδάκτορας του Ποντιφικικού Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών
της Ρώμης με θέμα διατριβής: «Το κείμενο της Ραβέννας (2007): Ανάλυση-Κριτική
Θεώρηση».
Διατελεί μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος με την
Επωνυμία «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», έχοντας προηγουμένως
αναλάβει διαδοχικά από το 2016, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, τη θέση του μέλους της Δ.Ε., του Διευθυντή του φορέα καθώς και του συνεργάτη
της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Μεταναστών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων. Το 2019
διορίστηκε επίσης Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Οικονομικών.
Γνωρίζει άπταιστα ιταλικά και αγγλικά, είναι μέλος εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων για
την υποστήριξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, ενώ έχει συμμετάσχει και σε πλήθος
σχετικών συνεδρίων και ημερίδων ως ομιλητής.
Τέλος έχει συγγράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα θεολογικού, λειτουργικού και ιστορικού
χαρακτήρα καθώς και επί θεμάτων που άπτονται του μεταναστευτικού/προσφυγικού
φαινομένου.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αρχιμανδρίτης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΠΑΣΥΝΕΦΑΚΗΣ

Έτος έκδοσης: 2023

ISBN:978-960-438-085-5

Σελίδες: 234

Τιμή: € 16,96


Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το βιβλίο.
Γράψτε το σχόλιό σας: